Son Sayı

1.
Orhan Balta, Mehmet Burtaç Eren, Kürşad Aytekin, E.Çağatay Zengin, Recep Kurnaz, Murat Aşçı, Bora Bostan
Ekstremitede Metastatik Hastalıkların Güncel Tanı ve Tedavisi: Literatürün Gözden Geçirilmesi
Sayfalar: 201-231
|
|
(753 kez görüntülendi)
2.
Özlem Derinalp Or, Gülhan Güler Avcı, Yıldız Güney, Bülent Küçükplakcı, Muzaffer Bedri Altundag, Işıl Uğur
5 cm ve Daha Büyük Beyin Metastazlarında Cyberknife® Fraksiyone Stereotaktik Radyoterapi
Sayfalar: 232-243
|
|
(329 kez görüntülendi)
3.
Gülşen Çığşar, Yeliz Akkuş, Binnaz Zeynep Yıldırım, Yüksel Kıvrak, Esma Erdemir Öztürk
İki Farklı Kurumda Çalışan Bireylerde Tükenmişlik ve İş Doyumunun Belirlenmesi: Kars İli Örneği
Sayfalar: 244-255
|
|
(364 kez görüntülendi)
4.
Aşkın Evren Güler, Hüseyin Pehlivan, Ümit Korucuoğlu, Bülent Çakmak, Soykan Şahin, Aydan Asyalı Biri
Spontan ve Yardımcı Üreme Tekniği ile Oluşan İkiz Gebeliklerin Perinatal Sonuçları
Sayfalar: 256-262
|
|
(327 kez görüntülendi)
5.
Hüseyin Şener Barut, Ferdi Güneş, Ümit Gemici
İdrar Sondası Olmayan Bir Hastada Gelişen ve Lipozomal Amfoterisin B ile Tedavi Edilen Bir Candida Üriner Sistem Enfeksiyonu Olgusu
Sayfalar: 263-268
|
|
(316 kez görüntülendi)
6.
Orhan Balta, Murat Aşcı, Harun Altınayak, Sezer Astan, Bora Bostan
Eş Zamanlı Parsiyel Ön Çapraz Bağ Rüptürü ve Eminens Kırığının Eşlik Ettiği Posterolateral Köşe Yaralanması: Olgu Sunumu
Sayfalar: 269-277
|
|
(380 kez görüntülendi)